Home

Over ons

De Lokale economieraad (LEK) is opgericht in het jaar 2000-2001 onder impuls van toenmalig schepen van middenstand Liliane Goyvaerts.


Een aantal handelaars hebben toen de Lokale Economieraad Keerbergen opgericht om zich vrijblijvend en met veel idealisme in te zetten voor de belangen van de zelfstandigen, handelaars en vrije beroepen.


In eerste instantie om een brug te vormen tussen de lokale economie en het Keerbergs bestuur, daarna ook met het organiseren van diverse events, tot de oprichting van HAVEK.


Politieke neutraliteit is steeds een speerpunt geweest van de LEK,  iedereen die een politiek ambt ambieert of uitoefent, kan geen deel uitmaken van  de LEK.

Een uitzondering hierop is de Schepen van lokale economie die de vergadering in de meeste gevallen bijwoont.


Bevoegheid:
De Lokale Economieraad werd opgericht als officieel woordvoerder van de kleine en middelgrote ondernemingen en de zelfstandigen gevestigd te Keerbergen. Deze raad neemt de vorm aan van een feitelijke vereniging en geniet het statuut van een officieel erkend adviesorgaan.

De raad is een coördinerende en adviserende instelling die, zowel op eigen initiatief als op het verzoek van de gemeentelijke overheden, beraadslaagt over alle aangelegenheden die op gemeentelijk vlak de zelfstandige ondernemers rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.


Samenstelling:

Voorzitter - secretaris :
Eli Mattheus - Sound & Vision Center Keerbergen - www.soundenvision.be

Raadsleden:
Patrick Jansen - New Optics Keerbergen - www.newoptics.be
Marc Van Avondt - De Kwafeur Keerbergen - www.dekwafeur.be
Bart Ceusters - Slagerij Pikaerts - www.pikaerts.be
Dirk Vervloesem - Kapsalon Dirk - www.kapsalon-dirk.be
Caroline Muylle - Carobelle - www.carobelle.be
Walter van der Bijl - WDS Drone Services - www.wdsdrones.be

Luc Nelissen

Ambshalve:
Julie Booms - Ambtenaar
Jens Eggers - Schepen


Wenst u de raad te versterken ?      

Vul het contactformulier in, en we nemen asap contact met u op.


Eli Mattheus.